Wat is Feng Shui?

Ik vind Feng Shui zo’n prachtige manier om te kijken naar energie, je huis en jezelf. Feng Shui is een eeuwenoude Oosterse filosofie en betekent letterlijk wind (Feng) en water (Shui). Het gaat hier over de wisselwerking tussen de mens en zijn leefomgeving. Het doel hierbij is om de leefomgeving zó aan te passen dat een harmonieuze stroming van energie gestimuleerd wordt. Het draait om harmonie en evenwicht tussen complementaire krachten Yin en Yang. Bijvoorbeeld; hoe richt ik m’n huis zó in, dat de energie weer lekker kan stromen?

Hiervoor is een plattegrond van de woning nodig, en daaroverheen wordt de Ba Gua, de energetische plattegrond gelegd. Hierdoor wordt zichtbaar waar de energie minder lekker stroomt, of waar het misschien zelfs geblokkeerd wordt.
De knelpunten worden in kaart gebracht. Deze punten corresponderen met bepaalde vakken van de Ba Gua, die op hun beurt weer staan voor diverse levensaspecten. Daarna wordt er de Chi-stroom (energiestroom) ingetekend.

We kijken naar de relatie huis en mensen die er wonen, met behulp van Nine Star Ki-astrologie. Deze leer is onlosmakelijk met Feng Shui verbonden. Het belangrijkste in een huis is de bewoner, dat ben jij! Je kiest een huis omdat het resoneert met hoe je op dat moment in het leven staat. Het is als een hele grote spiegel. Dat is ook zichtbaar in het huis. “Laat me je huis zien, en ik kan je inzicht verschaffen in wie je bent en waar je nu in het leven staat”. Ik geef je inzicht hierin en dit inzicht kan uiteindelijk leiden tot de transformatie waar je naar verlangt.

Het fijne van Feng Shui is dat je op een heel praktische manier kunt werken aan je huis en daarmee ook aan hoe jij je voelt. Lekker zelf aan de slag, armen uit de mouwen en opruimen, meubels schuiven, muren verven of wat nieuws erin. Door de juiste combinatie van kleur, materiaal, meubels en indeling ontstaat de omgeving die jou gunstig beïnvloedt.

Je voelt je lekker en hebt weer de regie over jouw leven.

Conceptual Feng Shui School
Er bestaan diverse Feng Shui-scholen. Ik ben geschoold in de Conceptual School. Dit is een combinatie tussen de Vormenschool en de Black Hat Sect Tantric Buddhist School of Feng Shui. De Conceptual school is een praktisch toegepaste vorm van Feng Shui, waarbij in mogelijkheden wordt gedacht in plaats van het opvolgen van rigide regels. En waarbij de mens zèlf, door inzicht de veranderingen bepaalt. Daar houd ik van. Noem het de empowerment van de mens, door inzicht van Feng Shui.

Aangezien Feng Shui al duizenden jaren bestaat, is verandering door het verkrijgen van steeds meer kennis, een natuurlijke vooruitgang. Bijna alle Feng Shui-scholen zijn gestoeld op de behoefte van mensen om zich goed te voelen in hun omgeving. Het mooie van Feng Shui is, dat ze meebeweegt met ontwikkelingen en veranderingen op de aarde en van haar bevolking, maar toch tijdloos is.

Yin en Yang
De praktische wijsheid van Feng Shui, is gebaseerd op kennis van de wisselwerking tussen Yin en Yang. Yin is naar binnen gerichte kracht, vrouwelijk, zacht, donker en onbeweeglijk. Yang is naar buiten gerichte kracht, mannelijk, licht, actief en vurig.
Yin de schaduwzijde van de berg en Yang de zonzijde.

Ze zijn in alles aanwezig en vormen één geheel. Dus eigenlijk zouden we best van YinYang kunnen spreken in plaats van Yin en Yang. De voortdurende uitwisseling tussen deze twee geeft leven aan alles. Zonder Yin geen Yang en andersom. Er is bovendien altijd Yin in Yang en Yang in Yin. Niets is volledig en altijd, in alle opzichten Yin of Yang. Het zijn geen oordelen, zoals ons goed en kwaad. Wit is niet beter dan zwart en + niet beter dan -. De schaduw- en zonzijde horen bij elkaar, ze zijn gelijkwaardig en tegenovergesteld. Zo is Yin meer water dan vuur (Yang), of nog mooier, Yin is de ijsvorm van water en Yang de stoomvorm. Of Yin als de hete kern van de aarde en Yang het zonnevuur.

Vijf elementen
Feng Shui maakt gebruik van de vijf elementen om het ontstaan van beweging en verandering te verklaren. De vijf elementen zijn; water, hout, vuur, aarde en metaal. In de ideale situatie voedt het water het hout en dient het hout op haar beurt als brandstof voor het vuur, het vuur maakt as, dat de voedingsbodem is voor de aarde en diep in de aarde kunnen metalen ontstaan, die als geleiding dienen voor het water. 

Maar deze elementen kunnen elkaar ook verzwakken in een proces. Dan blust het water het vuur, het vuur smelt het metaal, het metaal kapt het hout, het hout woelt de aarde om en de aarde maakt het heldere water tot troebele modder. De kennis van deze wisselwerking tussen de elementen dient om inzicht te krijgen in de relatie met de omgeving en om deze te kunnen optimaliseren. Door binnen een verzwakkend proces, oftewel een conflict, het ontbrekende element van de voedende cyclus toe te voegen, kan de Chi weer vrijelijk stromen en is het veranderd in een voedende cyclus. Het doel van Feng Shui. 

Workshops 'Kennismaken met Feng Shui'

Op locatie
Je huis zou jouw fijne plek mogen zijn. Mooie kleuren, fijne spullen en een mooie bos bloemen op tafel waar je van kunt genieten. Maar liefdevol koken en daarmee jezelf of misschien ook wel je gezin voeden is belangrijk. Slaap je wel lekker of zou je daar wat goede adviezen bij kunnen gebruiken? En wist je dat jijzelf ook bij bepaalde elementen hoort? Dan heb ik het over de vijf elementen waarmee we werken met Feng Shui.

Wil je hier meer over weten? Ik geef workshops op locaties in de buurt van Rotterdam, maar ook bij jou thuis. Tijdens zo’n dag vertel ik met veel plezier over de basis van Feng Shui, de vijf elementen en de astrologie die bij Feng Shui hoort, Nine Star Ki. Aan de hand van foto’s van ruimtes in je woning, krijg je heel praktische tips voor meer harmonie en balans. Aan het eind van de dag ga je vol nieuwe inzichten en Feng Shui-inspiratie weer naar huis!

De kosten zijn €135,- voor de hele dag, inclusief koffie, thee en een vegetarische lunch.

Bij jou thuis
Ik verzorg ook Feng Shui-workshops op locatie (dus een soort à la Tupperware bij mensen thuis), of ik neem de deelnemers van de babyshower mee in de wondere wereld van Nine Star Ki!

Dit is vergelijkbaar met een workshop op locatie, maar dan een stuk intiemer. Ter plekke krijgt iedereen antwoord op alle vragen met betrekking tot balans in hun woning. Ik doe dit voor minimaal 6 en maximaal 10 personen, en de kosten voor een hele dag bedragen €50,- per persoon.

Bij bijvoorbeeld een babyshower, vertel ik uitgebreid over de negen verschijningsvormen van de vijf elementen en ik laat ieder zijn eigen element uitrekenen. De aanstaande moeder en baby krijgen hun Nine Star Ki-profiel in een mooi boekje. 

Lijkt je dit leuk om te doen, bijvoorbeeld als verrassing voor een verjaardag of als babyshower? Neem dan contact met mij op.

Het consult heeft aardig wat in beweging gezet. De kamers zijn herverdeeld, het huis is stromend gemaakt. Het hart van de huiskamer is vrijgemaakt voor opladen en bewegen. Mooi is, dat na wat extra bewegingen, het effect ook terug te vinden is in een zeker mooiere relatie. Door goed advies en uitleg is het huis voor allemaal veel meer een gezellig en warm thuis geworden. Hectiek heeft warmte, rust en gezelligheid gevonden.

Ingrid

Rotterdam

Ik vond het ten eerste een hele interessante workshop, maar daarbij vond ik het ook een hele inspirerende avond.

Ik bedacht mij dat dit grotendeels zo voor mij voelde omdat ik vind dat jij een inspirerende vrouw bent!

Sarah

Schiedam

Meld je aan voor de
nieuwsbrief vol
Feng Shui-tips

Ontvang 10 keer per jaar fijne Feng Shui-tips voor je huis en levenBedankt voor je aanmelding!